Klasická formulácia účinná už po prvom požití

RODENTOX zrno na potkany

Balenie: 150g (3x 50g)

Účinná látka: 0,0027% (0,027g/kg) bromadiolon

Popis:

Rodentox požerová nástraha vo forme obilného zrna na ničenie potkanov pre použitie v interiéri a bezprostrednom okolí budov/objektov konečným užívateľom - obyvateľstvo. Prípravok pripravený na okamžité použitie. 

Návod na použitie:

Prípravok použite na miestach kde je možný výskyt potkanov. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.), prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcov a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii. Nástraha je vyhotovená vo forme obilných zŕn, ktoré sú naplnené do aroma-priepustných sáčkov. Pri rozmiestnení nástrahy sáčok nerozbaľujte. Sáčky majú aroma-priepustnú funkciu, na základe čoho hlodavce ľahko identifikujú pach nástrahy a prehryzú sa cez tento obal. Potrebné množstvo sáčkov umiestnite do uzatvorenej nástrahovej stanice (nie je súčasťou balenia), ktorá zabráni styku nástrahy s deťmi a necielenými živočíchmi. Doporučujeme staničku MULTIBAITER od distribútora BÁBOLNA BIO. Snažte sa sáčky pevne upevniť v nástrahovej staničke pomocou pevných hrotov. Na nástrahovej staničke čitateľne označte nasledovné: POZOR ! OBSAHUJE NÁSTRAHU NA HLODAVCE! ZÁKAZ MANIPULÁCIE ! V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  (+421 2 54 774 166) Rodentox zrno na potkany, účinná látka: 0,0027% bromadiolon

Aplikácia nástrahy: nástrahové staničky s nástrahou rozmiestnite na miesta výskytu hlodavcov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu.

Rozmiestnením staníc vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí,  necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia. Nástrahu na hlodavce je možné aplikovať len v nástrahovej stanici !

Dávkovanie:

-  aplikačná dávka každých 7- 10 metrov  3ks sáčkov (150g)

Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte a dopĺňajte nástrahu každých 5-7 dní počas prvých 2 týždňov, následne týždenne, a to od prvého dňa vyloženia nástrahy. Pokiaľ sa sáčky vyprázdnili, alebo znehodnotili , nahraďte ich novými. Úhyn potkanov nastáva po 3-5 dňoch potom ako nástrahu skonzumovali.  Nástrahu ponechajte rozmiestnenú pokiaľ zamorenie hlodavcov pretrváva. Zamorenie hlodavcov je možné odstrániť od 2-6 týždňov. V prípade že zamorenie neustupuje  po dobu viac než 35 dní  obráťte sa na služby profesionálnej reguláciu hlodavcov.

Biocídny výrobok používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku!