Najväčšie balenie z požerových nástrah na hlodavce dostupné v obchodoch

PROTECT® extrudovaná kocka na myši a potkany

Balenie: 300g (12 x 25g)

Účinná látka: 0,0027% (0,027g/kg) bromadiolon

Popis:

PROTECT požerová nástraha vo forme extrudovanej kocky na ničenie potkanov (Rattus norvegicus) a myší (Mus musculus) pre použitie v interiéri a bezprostrednom okolí budov/objektov konečným užívateľom – obyvateľstvo. 

Nová formulácia s vysoko atraktívnou návnadou zlisovaná pod vysokým tlakom do viac-hranu s otvorom na kotvenie. Je odolná tiež proti vlhkosti a vhodná aj do vonkajších priestorov. Vysoko atraktívna nástraha, pri ktorej nedochádza k jej rozsýpaniu. Jednoduché použitie a prijateľná formulácia. Odporúčaná v systéme HACCP a IPM. Obsahuje BITREX - látka proti náhodnému požitiu.

 

 

Návod na použitie:

Prípravok použite na miestach, kde je možný výskyt potkanov alebo myší. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.), prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcami a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii. Nástraha je vyhotovená vo forme pevnej lisovanej kocky. Nástrahu umiestnite do uzatvorenej nástrahovej stanice (nie je súčasťou balenia), ktorá zabráni styku nástrahy s deťmi a necielenými živočíchmi. Odporúčame staničku MULTIBAITER od distribútora BÁBOLNA BIO. Do nástrahovej staničky umiestnite počet extrudovaných kociek podľa nižšie uvedeného dávkovania. Snažte sa nástrahu upevniť v nástrahovej staničke pomocou pevných hrotov. Na nástrahovej staničke čitateľne označte nasledovné: POZOR ! OBSAHUJE NÁSTRAHU NA HLODAVCE! ZÁKAZ MANIPULÁCIE ! V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  (+421 2 54 774 166) Protect extrudovaná kocka, účinná látka: 0,0027% bromadiolon

Aplikácia nástrahy: nástrahové staničky s nástrahou rozmiestnite na miesta výskytu hlodavcov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu. Rozmiestnením staníc vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí,  necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia. Nástrahu na hlodavce je možné aplikovať len v nástrahovej stanici!

Dávkovanie pre použitie na ničenie potkanov:

-  v prípade nízkeho zamorenia každých 10 metrov  200g (8 ks nástrahy)

-  v prípade vysokého zamorenia každých 5 metrov  200g (8 ks nástrahy)

Dávkovanie pre použitie na ničenie myší:

-  v prípade nízkeho zamorenia každých 10 metrov  50g (2 ks nástrahy)

-  v prípade vysokého zamorenia každých 5 metrov  50g (2 ks nástrahy)

Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte a dopĺňajte nástrahu (výskyt myší)každé 2-3 dni, (výskyt potkanov) každých 5-7 dní počas prvých 2 týždňov, a to od prvého dňa vyloženia nástrahy. Pokiaľ sa nástraha spotrebovala, alebo znehodnotila, nahraďte ju novou. Úhyn hlodavcov nastáva po 3-5 dňoch potom ako nástrahu skonzumovali. Nástrahu ponechajte rozmiestnenú pokiaľ zamorenie hlodavcami pretrváva. Zamorenie hlodavcami je možné odstrániť od 2-6 týždňov. V prípade, že zamorenie neustupuje  po dobu viac než 35 dní, obráťte sa na služby profesionálnej regulácie hlodavcov. Najneskôr po 6 týždňoch zozbierajte staničky a zostatkovú nástrahu.

Biocídny výrobok používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku!