Najatraktívnejšia nástraha pre potkany obsahujúca JEDLO A TEKUTINU súčasne

PROTECT® Revolution - granule na potkany

Balenie: 2 x 75g + 50g gélu

Účinná látka: 0,0027 % (0,027g/kg) bromadiolon 

Popis:

Požerová nástraha na ničenie potkanov Rattus norvegicus (Potkan hnedý) pre použitie v interiéri a v exteriéri  v okolí objektov/budov (vo vzdialenosti do 0,5 m). 

Skutočná novinka! Okrem granúl s účinnou látkou obsahuje aj gél zvyšujúci požer, ktorý poskytuje potkanom zdroj tekutín, aby spotrebovali množstvo potrebné na ich zabitie za kratší čas. Zvyšuje sa účinnosť deratizácie! Hlodavce sú spočiatku veľmi obozretné pri styku s novými predmetmi v ich okolí, teda aj s rodenticídmi a preto nezačnú hlodať nástrahu okamžite po jej vyložení. Požerová nástraha Protect ® Revolution je popri klasickej nástrahe na hlodavce doplnená aj tzv. gélovou zložkou, ktorá predstavuje zdroj tekutín pre hlodavce. Vďaka gélovej zložke sa hlodavce intenzívnejšie spoznajú s neznámou látkou – nástrahou a hlodanie nastane omnoho skôr než je bežné. Výsledkom je rýchlejšie skonzumovanie potrebného množstva nástrahy a teda hlodavec uhynie skôr ako pri bežnej požerovej nástrahe. Účinnosť regulácie hlodavcov výrazne stúpne!

Návod na použitie:

Pri vyložení nástrahy sivú alobalovú fóliu odstráňte, bielu ponechajte na balení bez odtrhnutia. Biela fólia má aróma priepustnú schopnosť, ktorá zabezpečí aby hlodavce v krátkom čase vyhľadali nástrahu a zároveň plní funkciu bezpečnej aplikácie, keďže takto neprichádzate do kontaktu s nástrahou. Prípravok použite na miestach, kde je možný výskyt potkanov. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.) prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcov a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii. Pripravené tácky rozmiestnite na miesta výskytu potkanov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu. Rozmiestnením tácok vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí,  necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia.

Dávkovanie pre použitie na ničenie potkanov: každých 7 – 10 metrov 2 ks tácok.

Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte každé 3-4 dni počas prvých 2 týždňov od vyloženia nástrahy. V prípade že hlodavce nástrahu skonzumujú vymeňte tácku za novú s novou nástrahou. Tácky so znečistenými, znehodnotenými granulami taktiež vymeňte za nové. V prípade že gélová zložka vyschne nalejte na ňu cca 0,5 dl. vody. Gélová zložka absorbuje vodu a opäť nadobúda pôvodné vlastnosti. Dbajte však o to, aby sa voda nedostala do styku s granulami. Kontrolu a dopĺňanie nástrah aplikujte dovtedy, kým výskyt hlodavcov nezanikne. Pokiaľ nástraha pravidelne ubúda v táckach a zamorenie hlodavcov nezaniká, premiestnite nástrahy v táckach na iné miesta prípadne rozmiestnite viac tácok, teda vytvorte viac kŕmnych miest. Úhyn hlodavcov nastane po 3-5 dňoch od požeru nástrahy. Nástrahy ponechajte rozložené na kŕmnych miestach len pokiaľ zamorenia a aktivita hlodavcov ešte pretrváva. Zamorenie resp. výskyt hlodavcov zanikne zvyčajne do 2-4 týždňov od účinku nástrahy. Ak  výskyt po 4 týždňoch nezanikne, alebo sa neznižuje, v tom prípade sa obráťte na profesionálne služby regulácie hlodavcov.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.