Dlhoročná formulácia účinná už po prvom požití

PROTECT® granule na potkany

Balenie: 150g (2 x 75g)

Účinná látka: 0,0027% (0,027g/kg) bromadiolon

Popis:

Protect požerová nástraha vo forme granúl na ničenie potkanov (Rattus norvegicus) pre použitie v interiéri a bezprostrednom okolí budov budov/ objektov konečným užívateľom – obyvateľstvo. Je vďaka novému špeciálnemu zloženiu teraz ešte účinnejšia. Nástraha zabalená v plastových táckach je jednoducho a bezpečne použiteľná ako vo vnútorných tak aj vo vonkajších priestoroch. Granulát je odolný voči zlému počasiu a zároveň jeho tvrdosť podnecuje požer u hlodavcov. Vysoko atraktívna pre hlodavce. Vďaka aróma priepustnému baleniu ostáva vždy čerstvá a bezpečne umiestniteľná kdekoľvek.  

Návod na použitie:

Prípravok použite na miestach kde je možný výskyt potkanov. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.), prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcov a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii.

Nástraha je vyhotovená vo forme granúl, ktoré sú balené v plastových táckach s aroma-priepustným obalom. Pri rozmiestnení nástrahy nesťahujte obal z tácky. Obal má aroma-priepustnú funkciu, na základe čoho hlodavce ľahko identifikujú pach nástrahy a prehryzú sa cez neho. Tácky aplikujte do uzatvorenej nástrahovej stanice (nie je súčasťou balenia), ktorá zabráni styku nástrahy s deťmi a necielenými živočíchmi. Do 1 nástrahovej stanice umiestnite 1 ks tácky. Odporúčame staničku MULTIBAITER od distribútora BÁBOLNA BIO. Pokiaľ zvolíte inú nástrahovú stanicu dbajte na to, aby bola veľkosťou vyhovujúca pre vloženie tácky s nástrahou rozmerov 161 x 96 mm . Na nástrahovej staničke čitateľne označte nasledovné: POZOR ! OBSAHUJE NÁSTRAHU NA HLODAVCE! ZÁKAZ MANIPULÁCIE! V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  (+421 2 54 774 166) Protect granule na potkany, účinná látka: 0,0027% bromadiolon.

Aplikácia nástrahy: nástrahové staničky s nástrahou rozmiestnite na miesta výskytu hlodavcov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu. Rozmiestnením staníc vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí,  necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia. Nástrahu na hlodavce je možné aplikovať len v nástrahovej stanici!

Dávkovanie:

-  aplikačná dávka minimálne každé 3 metre 1ks tácky (75g)

Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte a dopĺňajte nástrahu každých 5-7 dní počas prvých 2 týždňov, následne týždenne, a to od prvého dňa vyloženia nástrahy. Pokiaľ sa tácky vyprázdnili, alebo znehodnotili , nahraďte ich novými. Úhyn potkanov nastáva po 3-5 dňoch potom ako nástrahu skonzumovali.  Nástrahu ponechajte rozmiestnenú pokiaľ zamorenie hlodavcov pretrváva. Zamorenie hlodavcov je možné odstrániť od 2-6 týždňov. V prípade, že zamorenie neustupuje  po dobu viac než 35 dní  obráťte sa na služby profesionálnej regulácie hlodavcov.

Biocídny výrobok používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku!