Granule v aromapriepustnom balení pre voľné rozmiestnenie

PROTECT® granule na myši

Balenie: 7 x 20g sáčky v 1 balení

Účinná látka: 0,0027 % (0,027g/kg) bromadiolon

Popis:

Protect požerová nástraha vo forme granúl na ničenie myší (Mus musculus) pre použitie v interiéri a bezprostrednom okolí budov budov/objektov konečným užívateľom – obyvateľstvo. Atraktívna a vysoko kvalitná granulácia pomocou pary, dlhotrvajúca atraktivita a podpora hlodania, vhodná do papierových a plastových nástrahových staníc. Vďaka pevnému zloženiu a vyhotoveniu granulátu si zachováva svoju atraktivitu u hlodavcov. Obsahuje BITREX- látka proti náhodnému požitiu. Granulované prípravky hlodavce mnohokrát odnášajú, z toho dôvodu je ich oblasť použitia obmedzená.

Návod na použitie:

Prípravok použite na miestach, kde je možný výskyt potkanov a myší. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.), prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcov a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii. Nástraha je vyhotovená vo forme granúl, ktoré sú naplnené do aroma-priepustných sáčkov. Pri rozmiestnení nástrahy sáčok nerozbaľujte. Sáčky majú aroma-priepustnú funkciu, na základe čoho hlodavce ľahko identifikujú pach nástrahy a prehryzú sa cez tento obal. Potrebné množstvo sáčkov umiestnite do uzatvorenej nástrahovej stanice (nie je súčasťou balenia), ktorá zabráni styku nástrahy s deťmi a necielenými živočíchmi. Odporúčame staničku MULTIBAITER od distribútora BÁBOLNA BIO. Snažte sa sáčky upevniť v nástrahovej staničke pomocou pevných hrotov. Na nástrahovej staničke čitateľne označte nasledovné: POZOR ! OBSAHUJE NÁSTRAHU NA HLODAVCE! ZÁKAZ MANIPULÁCIE ! V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  (+421 2 54 774 166) Protect granule na myši, účinná látka: 0,0027% bromadiolon. 

Aplikácia nástrahy: nástrahové staničky s nástrahou rozmiestnite na miesta výskytu hlodavcov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu. Rozmiestnením staníc vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí,  necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia. Nástrahu na hlodavce je možné aplikovať len v nástrahovej stanici!

Dávkovanie – aplikačná dávka:

-  pri výskyte potkanov : každých 7-10 metrov 7ks sáčkov (140g)

-  pri výskyte myší : 1-5 sáčkov/ 5m2  v závislosti od veľkosti zamorenia

Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte a dopĺňajte nástrahu každé 2-3 dni počas prvých 2 týždňov, následne týždenne, a to od prvého dňa vyloženia nástrahy. Pokiaľ sa sáčky vyprázdnili, alebo znehodnotili , nahraďte ich novými. Úhyn hlodavcov nastáva po 3-5 dňoch potom ako nástrahu skonzumovali.  Nástrahu ponechajte rozmiestnenú pokiaľ zamorenie hlodavcov pretrváva. Zamorenie hlodavcami je možné odstrániť od 2-6 týždňov. V prípade že zamorenie neustupuje  po dobu viac než 35 dní  obráťte sa na služby profesionálnej regulácie hlodavcov.

Biocídny výrobok používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku!