Obsahuje silnejšiu účinnú látku pre okamžitý účinok proti hlodavcom

KILRAT ® Plus aromatická pasta na myši a potkany

Balenie: 150g

Účinná látka: 0.0025 % (0.025 g/kg) brodifakum

Popis:

KILRAT Plus požerová nástraha vo forme aromatickej pasty na ničenie potkanov (Rattus Norvegikus) a myší (Mus musculus) pre použitie v interiéri a bezprostrednom okolí budov/ objektov konečným užívateľom – obyvateľstvo. 

Aromatická pasta patrí k najžiadanejším formuláciám na trhu. Účinná látka s tzv. okamžitým účinkom na druhý deň, zaručuje spoľahlivú a rýchlu účinnosť prípravku, hlodavce nepoznajú, že konzumujú nebezpečnú látku. Odporúčame použiť v miestach, kde majú hlodavce dostatok inej alternatívnej potravy. Ľahko kontrolovateľný požer. Veľmi dobrý výber na ničenie myší aj potkanov.

Návod na použitie:

Prípravok použite na miestach, kde je možný výskyt potkanov alebo myší. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.), prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcov a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii. Nástraha je vyhotovená vo forme pasty, ktorá je naplnená do papierových vrecúšok. Pri rozmiestnení nástrahy vrecúška nerozbaľujte. Vrecúška majú aroma-priepustnú funkciu, na základe čoho hlodavce ľahko identifikujú pach nástrahy a prehryzú sa cez tento obal. Vrecúška umiestnite do uzatvorenej nástrahovej stanice (nie je súčasťou balenia),  ktorá zabráni styku nástrahy s deťmi a necielenými živočíchmi. Odporúčame staničku MULTIBAITER od distribútora BÁBOLNA BIO. Snažte sa vrecúška pevne upevniť v nástrahovej staničke pomocou pevných hrotov. Na nástrahovej staničke čitateľne označte nasledovné: POZOR ! OBSAHUJE NÁSTRAHU NA HLODAVCE! ZÁKAZ MANIPULÁCIE ! V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  (+421 2 54 774 166) Kilrat plus aromatická pasta, účinná látka: 0,0025% brodifakum

Aplikácia nástrahy: nástrahové staničky s nástrahou rozmiestnite na miesta výskytu hlodavcov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu.

Rozmiestnením staníc vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí,  necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia. Nástrahu na hlodavce je možné aplikovať len v nástrahovej stanici !

Dávkovanie pre použitie na ničenie potkanov:

-  v závislosti od veľkosti zamorenia každých 5 metrov  100-200g

Dávkovanie pre použitie na ničenie myší:

-  v závislosti od veľkosti zamorenia každých 5 metrov  20-40g

- pri vysokom zamorení každých 5 metrov = 40g (4 ks vrecúšok)

Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte a dopĺňajte nástrahu (výskyt myší) každé 2-3 dni, (výskyt potkanov) každých 5-7 dní počas prvých 2 týždňov, a to od prvého dňa vyloženia nástrahy. Pokiaľ sa vrecúška vyprázdnili, alebo znehodnotili, nahraďte ich novými. Úhyn hlodavcov nastáva po 3-5 dňoch potom ako nástrahu skonzumovali. Nástrahu ponechajte rozmiestnenú pokiaľ zamorenie hlodavcov pretrváva. Zamorenie hlodavcov je možné odstrániť od 2-6 týždňov. V prípade, že zamorenie neustupuje po dobu viac než 35 dní, obráťte sa na služby profesionálnej regulácie hlodavcov. Najneskôr po 6 týždňoch zozbierajte staničky a zostatkovú nástrahu.

Biocídny výrobok používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku!