Obsahuje silnejšiu účinnú látku pre okamžitý účinok proti hlodavcom

KILRAT® granule na potkany

Balenie: 150g (2x 75g tácky v 1 balení) 

Účinná látka: 0,0025% (0,025g/kg) brodifakum

Popis:

KILRAT Plus požerová nástraha vo forme granúl na ničenie potkanov (Rattus Norvegikus) pre použitie v interiéri a bezprostrednom okolí budov budov/objektov konečným užívateľom – obyvateľstvo. Táto nástraha pôsobí už po prvej konzumácii. Mala by byť umiestnená v uzavretej kŕmnej staničke chránenej proti neoprávnenému otvoreniu. Odporúčame použitie Multibaiter® distribuovaného spoločnosťou Bábolna Bio. 

Návod na použitie:

Prípravok použite na miestach, kde je možný výskyt potkanov. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.), prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcov a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii. Nástraha je vyhotovená vo forme granúl, ktoré sú balené v plastových táckach s aroma-priepustným obalom. Pri rozmiestnení nástrahy nesťahujte obal z tácky. Obal má aroma-priepustnú funkciu, na základe čoho hlodavce ľahko identifikujú pach nástrahy a prehryzú sa cez neho. Tácky aplikujte do uzatvorenej nástrahovej stanice (nie je súčasťou balenia), ktorá zabráni styku nástrahy s deťmi a necielenými živočíchmi. Do 1 nástrahovej stanice umiestnite 1 ks tácky. Odporúčame staničku MULTIBAITER od distribútora BÁBOLNA BIO. Pokiaľ zvolíte inú nástrahovú stanicu dbajte o to, aby bola veľkosťou vyhovujúca pre vloženie tácky s nástrahou rozmerov 161 x 96 mm. Na nástrahovej staničke čitateľne označte nasledovné: POZOR ! OBSAHUJE NÁSTRAHU NA HLODAVCE! ZÁKAZ MANIPULÁCIE ! V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  (+421 2 54 774 166) KILRAT granule na potkany, účinná látka: 0,0025% bromadiolon

Aplikácia nástrahy: nástrahové staničky s nástrahou rozmiestnite na miesta výskytu hlodavcov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu.

Rozmiestnením staníc vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí,  necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia. Nástrahu na hlodavce je možné aplikovať len v nástrahovej stanici !

Dávkovanie:

-  aplikačná dávka minimálne každé 3 metre 1ks tácky (75g)

Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte a dopĺňajte nástrahu každých 5-7 dní počas prvých 2 týždňov, následne týždenne, a to od prvého dňa vyloženia nástrahy. Pokiaľ sa tácky vyprázdnili, alebo znehodnotili , nahraďte ich novými. Úhyn hlodavcov nastáva po 3-5 dňoch potom ako nástrahu skonzumovali.  Nástrahu ponechajte rozmiestnenú pokiaľ zamorenie hlodavcami pretrváva. Zamorenie hlodavcami je možné odstrániť od 2-6 týždňov. V prípade že zamorenie neustupuje  po dobu viac než 35 dní  obráťte sa na služby profesionálnej reguláciu hlodavcov.

Biocídny výrobok používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku!