Na ochranu rastlín pred podzemnými škodcami

CRITOX dymovnica na ochranu proti podzemným škodcom

Balenie: 5ks v balení

Zloženie: 33% dusičnan draselný, 30% síra a prídavné látky

Použitie:

Po zapálení zápalky na prípravku vložte ju podľa možností čo najhlbšie do nory s horiacou časťou vpred. Následne zemou zakryte otvor nory, aby sa dym nedostal z nôr von. Postup opakujte podľa počtu nôr alebo výskytu škodcov. 

K ochrane rastlín: na voľnej ploche ako lúky a pasienky, okrasné záhrady proti škodcom po jednom ks. Prípravok nie je určený na poľnohospodársky obrábanú pôdu.

Prípravok používajte podľa návodu bezpečne a ohľaduplne voči životnému prostrediu. Pred použitím si prečítajte návod a presvečte sa, že ste mu porozumeli!

Je prísne zakázané používať dymovod v interiéri! Počas používania sa tvoria toxické plyny: CO, SO2.

Zloženie:

33% dusičnanu draselného, ​​30% síry v prášku a pomocné látky.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu produktu a za každých okolností postupujte podľa pokynov na použitie! Uchovávajte mimo dosahu detí!